PartyTypeContribution AmountContributor Name
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$673.34Kristin Walters
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$260.00Mervin Zulynik
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$300.00Leon Bezaire
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$300.00Randy Brunet
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$300.00Leo Cote
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$300.00Ralph Goodale
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$300.00Thomas Hannan
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$300.00Leslie Widdifield-Konkin
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$320.00Jerome Chomos
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$350.99Bruce Nathan
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$380.00Reid Hill
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$380.00Jennifer Taylor
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$400.00Theresa Hiebert
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$460.00Gerry Hiebert
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$500.00Paul Marcil
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$500.00John Morris
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$500.00Bruce Schnell
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$600.00Helen Finucane
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$600.00David Karwacki
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$620.00Eric Steiner
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$700.00Helen Kochanik
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$790.00Dale Burnay
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$850.00Eric McCrimmon
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$1,020.00Herta Barron
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$1,830.17Jeffrey Walters
Saskatchewan Liberal PartyIndividuals$500.00Irene Coderre